Kadry i płace, ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa jest zależna od potrzeb przedsiębiorcy, a jednocześnie prowadzona zgodnie z Kodeksem Pracy a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców, w tym ustawy o system ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych przez nas usług w ramach umowy:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • przygotowywanie umów o pracę z pracownikami
  • przygotowywanie list płac pracowników
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń pracownikom
  • sporządzanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych oraz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
  • sporządzanie i składanie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  • inne czynności związane z prowadzoną działalnością
Wszelkie prawa zastrzeżone BIURO RACHUNKOWE Sylwia Bańska