Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych w księdze po dokonaniu transakcji. PKPiR przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EUR w przeliczeniu na PLN.

Istnieją dwie formy opłacania podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych
  • według stawki podatku liniowego

Zakres świadczonych przez nas usług w ramach umowy:

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych biura
  • obliczanie zaliczki podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE
  • obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS pracowników i właścicieli
  • sporządzanie zeznania rocznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • inne czynności związane z prowadzoną działalnością
Wszelkie prawa zastrzeżone BIURO RACHUNKOWE Sylwia Bańska