Księga handlowa

Księga handlowa prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych i ujmuje zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym. Obejmuje ona zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Księga handlowa przeznaczona jest dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000 EUR w przeliczeniu na PLN.

Spółki kapitałowe opłacają podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), natomiast osoby fizyczne mają możliwość opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub według stawki podatku liniowego.

Zakres świadczonych przez nas usług w ramach umowy:

  • prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych biura
  • obliczanie zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE
  • zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz dokonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem roku, w tym dokonanie inwentaryzacji należności, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego
  • sporządzanie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych
  • obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS pracowników i właścicieli
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • inne czynności związane z prowadzoną działalnością
Wszelkie prawa zastrzeżone BIURO RACHUNKOWE Sylwia Bańska